Bilden som flykt

Måleriet var min absolut första tillflyktsort. Tidigt målade jag stort och vilt.
Inspirationen hade kommit från en granne som var konstnär och som upplät sin ateljé. Hans uppmuntran gjorde tillvaron uthärdlig. Ja rent av kunde jag fly undan till barnets gränslösa värld och bort från den brutala värld som var mitt hem. Det var en period mellan jag var 12-14 år och fick mina första oljefärger av honom. Hästens flykt blev en av de tidiga tavlorna i olja.


Hästens flykt. Tavla i Olja. 15-årig Börje Persson*  (1964)

* (Ändrade till Peratt 1978)